DTE PHÂN PHỐI THIẾT BỊ ĐIỆN MIKRO TẠI VIỆT NAM

Relay Mikro - Cuộn Kháng Mikro - Bộ Điều Khiển Tụ Bù - Tụ Bù - Đồng Hồ Đa Năng
Home » » Bảng Giá Realy Mikro

Bảng Giá Realy Mikro

BẢNG GIÁ RELAY MIKRO 2018

Hotline: 0902 560 266


Picture
Code No
Descriptions
Price list
 Hình Ảnh
Mã số
Mô tả
Giá
(VNĐ)
ĐỒNG HỒ  ĐA NĂNG MIKRO
Đồng hồ đa năng DPM380
DPM380-415AD
 - Hiển thị LCD có đèn nền.
 - Giao tiếp qua truyền thông MODBUS-RTU (*).
 - Đo và hiển thị điện áp pha (L-N) và điện áp dây (L-L).
 - Đo và hiển thị dòng điện trên pha và dòng trên dây trung tính.
 - Đo công suất tác dụng KW (trên từng pha & tổng).
 - Đo công suất phản kháng KVAR (trên từng pha & tổng).
 - Đo công suất biểu kiến KVA (trên tùng pha & tổng).
 - Đo và hiển thị tần số. Đo và hiển thị hệ số công suất COSφ (trên từng pha & tổng).
 - Đo điện năng (+ và -) cho kWh, kVARh và kVAh.
 - Đo và hiển thị sóng hài THD điện áp và dòng điện.
 - Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4.
 - Kích thướt (h x w x d): 96 x 96 x 83mm.
(*): Model DPM380B-415AD không có truyền thông MODBUS-RTU

           4,050,000
DPM380B-415AD
           3,500,000
bảng giá đông hồ đa năng mikro
DPM680-415AD
 - Màn hình màu TFT LCD.
- Giao tiếp qua truyền thông MODBUS TCP/IP hoặc RS-485 MODBUS-RTU
- Đo và hiển thị điện áp pha (L-N) và điện áp dây (L-L).
- Đo và hiển thị dòng điện trên pha và dòng trên dây trung tính.
- Đo công suất tác dụng KW (trên từng pha & tổng).
- Đo công suất phản kháng KVAR (trên từng pha & tổng).
- Đo công suất biểu kiến KVA (trên tùng pha & tổng).
- Đo và hiển thị tần số. Đo và hiển thị hệ số công suất COSφ (trên từng pha & tổng).
- Đo điện năng (+ và -) cho kWh, kVARh và kVAh.
- Đo và hiển thị sóng hài THD điện áp và dòng điện (dạng % hoặc bảng).
- Dùng cho hệ thống Trung - hạ thế
- Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 61010-1, IEC 61326-1.
- Kích thướt (h x w x d): 96 x 96 x 83mm.
              9,680,000
DM38-240A
 - Hiển thị LCD có đèn nền.
- Giao tiếp qua truyền thông MODBUS-RTU.
- Đo và hiển thị điện áp pha (L-N) và điện áp dây (L-L).
- Đo và hiển thị dòng điện trên pha.
 - Đo công suất tác dụng KW (trên từng pha & tổng).
- Đo công suất phản kháng KVAR (trên từng pha & tổng).
- Đo công suất biểu kiến KVA (trên tùng pha & tổng).
- Đo và hiển thị tần số.
- Đo và hiển thị hệ số công suất COSφ (trên từng pha & tổng).
- Đo điện năng (+ và -) cho kWh, kVARh và kVAh.
- Kiểu lắp đặt: DIN Rail.
- Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4.
- Kích thướt (h x w x d): 85 x 71 x 50mm.
              3,850,000
BỘ ĐIỀU KHIỂN TỤ BÙ - RƠ LE ĐIỀU KHIỂN TỤ BÙ
 - Sử dụng bộ vi xử lý điều khiển đóng ngắt tự động thông minh.
- Tự động xác lập hệ số C/K hoặc cài đặt bằng tay.
- Tự động điều chỉnh cực tính của biến dòng (CT) nếu đấu ngược.
- Thông số hiển thị : Hệ số COSφ ; Dòng thứ cấp; và Báo lỗi.
- Hiển thị số bằng LED 7 đoạn.
- 4 chế độ cài đặt đóng ngắt : Auto / Auto Rotate / 4-quadrant / Manual.
- Cấp cuối cùng có thể cài đặt thành tiếp điểm cảnh báo (Alarm) khi có sự cố hoặc tiếp điểm cho quạt ( Fan) làm mát.
- Bảo vệ và báo lỗi khi : Quá /Thấp áp; Quá /Thấp dòng;
                                  Quá /Thấp hệ số COSφ.
- Nguồn điện điều khiển 220VAC - 240VAC / 380VAC - 415VAC
- Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 61000-6-2
- Kích thước (h x w x d) : 96 x 96 x 90 mm
              2,600,000
 - Sử dụng bộ vi xử lý điều khiển đóng ngắt tự động thông minh.
- Tự động xác lập hệ số C/K hoặc cài đặt bằng tay.
- Tự động điều chỉnh cực tính của biến dòng (CT) nếu đấu ngược.
- Thông số hiển thị : Hệ số COSφ ; Dòng thứ cấp; Báo lỗi; Thành phần sóng hài (THD).
- Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn.- 4 chế độ cài đặt đóng ngắt : Auto / Auto Rotate / 4-quadrant / Manual.
- Cấp cuối cùng có thể cài đặt thành tiếp điểm cảnh báo (Alarm) khi có sự cố hoặc tiếp điểm cho quạt (Fan) làm mát.
- Bảo vệ và cảnh báo khi: Quá /Thấp áp; Quá /Thấp dòng; Quá /Thấp hệ số COSφ;
- Giới hạn thành phần sóng hài cao (THD Limit).
- Nguồn điện điều khiển 220VAC - 240VAC / 380VAC - 415VAC
- Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 61000-6-2, KEMA
- Kích thước (h x w x d) : 144 x 144 x 90 mm
              2,750,000
 2,,950,000
              3,250,000
              3,850,000

 - Màn hình LCD 2 inch 64 x 128 dot matrix có đèn nền.
- Sử dụng bộ vi xử lý điều khiển đóng ngắt tự động thông minh.
- Tự động xác lập hệ số C/K hoặc cài đặt bằng tay.
- Tự động điều chỉnh cực tính của biến dòng (CT) nếu đấu ngược.
- Thông số hiển thị : Hệ số COSφ ; Dòng thứ cấp; Báo lỗi; Sóng hài bậc cao(THD); Nhiệt độ; Trạng thái đóng/ cắt các cấp.
- 5 chế độ cài đặt đóng ngắt : Auto / Auto Rotate / 4-quadrant / Linear/ Manual.
- Có thể cố định "Fixed" các cấp đóng trực tiếp theo yêu cầu người sử dụng.
- Có tiếp điểm riêng cho quạt (Fan): Fixed on/ Output on/ Nhiệt độ/ Không dùng.
- Có tiếp điểm tín hiệu, có thể liên kết với 10 tín hiệu cảnh báo của PFRLCD.
- Bảo vệ và cảnh báo khi: Quá /Thấp áp; Quá /Thấp dòng; Quá /Thấp hệ số COSφ ; Quá nhiệt; Lỗi cực tính CT; %THDI; Ngắt khi không có điện áp
- Đo và hiển thị sóng hài bậc cao (dạng đồ thị hoặc dạng bảng).
- Nguồn điện điều khiển 85Vrms - 265Vrms
- Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4
- Kích thước (h x w x d) : 144 x 144 x 122 mm
            11,050,000
            10,250,000
            12,600,000
            11,850,000
RƠ LE BẢO VỆ DÒNG RÒ - BẢO VỆ RÒ ĐIỆN
 - Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
- Cài đặt thông số bằng núm xoay
- Nguồn cung cấp : 198 đến 265 V AC
- Dòng rò cài đặt (I Δn) = 30mA - 30A.
- Thời gian tác động (Δt) = 0 - 3 sec
- Báo lổi khi ngõ vào ZCT hở mạch khuyến cáo sử dụng ZCT của MIKRO
- Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 755
- Reset bằng tay ; 1 tiếp điểm ngõ ra
- Kích thước (h x w x d) : 96 x 96 x 90 mm
              1,700,000
bảng giá rờ le mikro
 - Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
- Cài đặt thông số bằng núm xoay
- Nguồn cung cấp : 198 đến 265 V AC
- Dòng rò cài đặt (I Δn) = 30mA - 30A.- Thời gian tác động (Δt) = 0 - 3 sec
- Báo lổi khi ngõ vào ZCT hở mạch, khuyến cáo sử dụng ZCT của MIKRO
- Báo mức độ dòng điện rò dưới dạng % bằng LED.
- Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 755
- Reset bằng tay ; 2 tiếp điểm ngõ ra trong đó có 1 tiếp điểm "Safety"
- Chức năng "Test" và "Reset" từ xa.
- Kích thước (h x w x d) : 96 x 96 x 90 mm
              2,350,000
bang gia relay mikro
 - Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn
- Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
- Lập trình giá trị cài đặt
- Nguồn cung cấp : 198 đến 265 V AC
- Dòng rò cài đặt (I Δn) = 30mA - 10A.
- Thời gian tác động (Δt) = 0 - 3 sec
- Báo lổi khi ngõ vào ZCT hở mạch, khuyến cáo sử dụng ZCT của MIKRO
- Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 755
- Reset bằng tay ; 1 tiếp điểm ngõ ra
- Ghi lại giá trị sự cố dòng rò trước đó (3 giá trị gần nhất)
- Kích thước (h x w x d) : 96 x 96 x 90 mm
              2,250,000
bảng gia relay mikro
 - Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn
- Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
- Lập trình giá trị cài đặt
- Nguồn cung cấp : 198 đến 265 V AC
- Dòng rò cài đặt (I Δn) = 30mA - 10A.
- Thời gian tác động (Δt) = 0 - 3 sec
- Báo lổi khi ngõ vào ZCT hở mạch, khuyến cáo sử dụng ZCT của MIKRO
- Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 755
- Lập trình 1 tiếp điểm ngõ ra (lập trình) + 1 tiếp điểm an toàn "safe contact"
- Ghi lại giá trị sự cố dòng rò trước đó (3 giá trị gần nhất)
- Chức năng tự đóng lại khi gặp sự cố thoáng qua
- Chức năng Test và Reset từ xa
- Cài đặt số lần tư động đóng lại (N) = 0 - 30 lần (0= khóa chức năng đóng lặp lại).
- Cài đặt thời gian đóng lặp lại (Δt rec) = 1 - 500 sec.
- Cài đặt thời gian tự động reset (Δt rst) = 1 - 200 hours.
- Kích thước (h x w x d) : 96 x 96 x 90 mm
              4,500,000
RƠ LE BẢO VỆ DÒNG RÒ LOẠI DIN
bảng giá relay bảo vệ dòng rò DIN300A
 - Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
- Cài đặt thông số bằng núm xoay
- Nguồn cung cấp : 198 đến 265 V AC
- Dòng rò cài đặt (I Δn) = 30mA - 30A. Có đèn báo mức độ dòng rò (%).
- Thời gian tác động (Δt) = 0 - 3 sec
- Báo lổi khi ngõ vào ZCT hở mạch, khuyến cáo sử dụng ZCT của MIKRO
- Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 755.
- Reset bằng tay ; 1 tiếp điểm ngõ ra
- Bảo vệ chống tác động thoáng qua. Kiểu gắn DIN rail.
- Kích thướt (h x w x d) : 85 x 71 x 71 mm.
              1,700,000
bảng giá thiết bị mikro
 - Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn
- Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
- Lập trình giá trị cài đặt
- Nguồn cung cấp : 198 đến 265 V AC
- Dòng rò cài đặt (I Δn) = 30mA đến 10A.
- Thời gian tác động (Δt) = 0 - 3 sec
- Báo lổi khi ngõ vào ZCT hở mạch, khuyến cáo sử dụng ZCT của MIKRO
- Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 755.
- Reset bằng tay ; 1 tiếp điểm ngõ ra. Kiểu gắn DIN rail.
- Ghi lại 3 giá trị sự cố dòng rò trước đó (3 giá trị gần nhất)
- Kích thước (h x w x d) : 85 x 71 x 71mm.
              2,450,000
relay mikro DIN330
 - Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn
- Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
- Lập trình giá trị cài đặt
- Nguồn cung cấp : 198 đến 265 V AC
- Dòng rò cài đặt (I Δn) = 30mA - 10A.
- Thời gian tác động (Δt) = 0 - 3 sec
- Báo lổi khi ngõ vào ZCT hở mạch, khuyến cáo sử dụng ZCT của MIKRO
- Kiểu gắn trên DIN Rail
- Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 755
- 1 tiếp điểm ngõ ra (lập trình) + 1 tiếp điểm an toàn "safe contact"
- Ghi lại 3 giá trị sự cố dòng rò trước đó
- Chức năng tự đóng lại khi gặp sự cố thoáng qua
- Chức năng Reset từ xa.
- Cài đặt số lần tư động đóng lại (N) = 0 - 30 lần (0 = khóa chức năng đóng lặp lại).
- Cài đặt thời gian tự đóng lại (Δt rec) = 1 - 500 sec.
- Cài đặt thời gian tự động reset (Δt rst) = 1 - 200 hours.
- Kích thướt (h x w x d) : 85 x 71 x 71 mm.
              4,650,000
BIẾN DÒNG THỨ TỰ KHÔNG - CTZ
ZCT 60S, ZCT40S ZCT80S ZCT120S
 - Đường kính trong D = 40mm
- Xem catalogue để chọn tiết diện dây dẫn
                 650,000
 - Đường kính trong D = 60mm
- Xem catalogue để chọn tiết diện dây dẫn
                 800,000
 - Đường kính trong D = 80mm
- Xem catalogue để chọn tiết diện dây dẫn
              1,050,000
 - Đường kính trong D = 120mm
- Xem catalogue để chọn tiết diện dây dẫn
              2,000,000
RƠ LE BẢO VỆ CHẠM ĐẤT
rờ le bảo vệ chạm đất MK201a
 - Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED. Cài đặt bằng núm xoay
- Dòng dịnh mức : 5A ; Nguồn cung cấp : 198 đến 265 V AC
- Reset bằng tay ; 1 tiếp điểm ngõ ra
- Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 60255 - 26
- Cài đặt mức tác động thấp (Low-set) :
      + Dòng chạm đất : I> = 0.1A - 2A (tức là 2% đến 40%).
      + Thời gian tác động : Xác định (DT); t> = (0.05s - 1s).
- Cài đặt mức tác động cao (High-set) :
     + Dòng chạm đất : I>> = (1 - 10) x I> hoặc Vô hiệu.
     + Thời gian tác động : t>> = tức thời
- Kích thước (h x w x d) : 96 x 96 x 90 mm
              1,800,000
bảng giá thiết bị bảo vệ mikro
 - Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED. Cài đặt bằng núm xoay
- Dòng dịnh mức : 5A ; Nguồn cung cấp : 198 đến 265 V AC
- Reset bằng tay ; 1 tiếp điểm ngõ ra
- Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 60255 - 26
- Cài đặt mức tác động thấp (Low-set) :
   + Dòng chạm đất : I> = 0.1A - 2A (tức là 2% đến 40%).
   + Thời gian tác động : Theo đặc tuyến dòng - thời gian (IDMT)
                                      Normal Inverse 3/10 Hệ số thời gian TM = 0.05 -1
- Cài đặt mức tác động cao (High-set) :
   + Dòng chạm đất : I>> = (1 - 10) x I> hoặc Vô hiệu.
   + Thời gian tác động : t>> = tức thời
- Kích thước (h x w x d) : 96 x 96 x 90 mm
              2,600,000
relay bao ve cham dat MK231a
 - Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn
- Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
- Lập trình giá trị cài đặt
- Dòng dịnh mức : 5A ; Nguồn cung cấp : 198 đến 265 V AC
- Reset bằng tay hoặc tự động ; 2 tiếp điểm ngõ ra có thể lập trình
- Ghi lại giá trị sự cố trước đó (3 giá trị gần nhất).
- Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 60255 - 26
- Cài đặt mức tác động thấp (Low-set) :
    + Dòng chạm đất : I> = 0.1A - 5A (tức là 2% đến 100%).
    + Thời gian tác động : Xác định (DT); t> = 0.05s - 99s.
- Cài đặt mức tác động cao (High-set) :
    + Dòng chạm đất : I>> = 0.1A - 50A (tức là 2%-1000%) hoặc Vô hiệu.
    + Thời gian tác động : xác định t>> = 0.05s
- Kích thước (h x w x d) : 96 x 96 x 110 mm
              3,800,000
ro le bao ve MK232a
 - Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn
- Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
- Lập trình giá trị cài đặt
- Dòng dịnh mức : 5A ; Nguồn cung cấp : 198 đến 265 V AC- Reset bằng tay hoặc tự động ; 2 tiếp điểm ngõ ra có thể lập trình
- Ghi lại giá trị sự cố trước đó (3 giá trị gần nhất).
- Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 60255 - 26
- Cài đặt mức tác động thấp (Low-set) :
    + Dòng chạm đất : I> = 0.1A - 5A (tức là 2% đến 100%).
    + Thời gian tác động : 5 IDMT, k t = 0.05 - 1.0 hoặc DT, t= 0.05 - 99sec.
- Cài đặt mức tác động cao (High-set) :
    + Dòng chạm đất : I>> = 0.1A - 50A (tức là 2%-1000%) hoặc Vô hiệu.
    + Thời gian tác động : xác định t>> = 0.05s - 2.5s.
- Kích thước (h x w x d) : 96 x 96 x 110 mm
              4,550,000
RƠ LE BẢO VỆ QUÁ DÒNG
rơ le bảo vệ quá dòng mikro mk204a
 - Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
- Cài đặt thông số bằng núm xoay
- Dòng dịnh mức : 5A ; Nguồn cung cấp : 198 đến 265 V AC
- Reset bằng tay ; 1 tiếp điểm ngõ ra
- Cài đặt mức tác động thấp (Low-set) :
    + Dòng quá tải: I> = 2A - 6A (tức là 40% đến 120%).
    + Thời gian tác động: Một đặc tuyến thời gian nghịch đảo
                                      (IDT) IDT Inverse . Hệ số thời gian TM = 0.05 -1
- Cài đặt mức tác động cao (High-set) :
    + Dòng ngắn mạch: I> = (1 - 10) x I> hoặc Vô hiệu.
    + Thời gian tác động: t>> = tức thời
- Kích thước (h x w x d): 96 x 96 x 110 mm
              2,650,000
Rơ le bảo vệ quá dòng MK203a
 - Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
- Cài đặt thông số bằng núm xoay
- Dòng dịnh mức : 5A ; Nguồn cung cấp : 198 đến 265 V AC
- Reset bằng tay ; 1 tiếp điểm ngõ ra
- Cài đặt mức tác động thấp (Low-set) :
   + Dòng quá tải : I> = 2A - 6A (tức là 40% đến 120%).
   + Thời gian tác động: Theo đặc tuyến dòng - thời gian (IDMT)
                                      Normal Inverse 3/10 Hệ số thời gian TM = 0.05 -1
- Cài đặt mức tác động cao (High-set):
   + Dòng ngắn mạch: I>> = (1 - 10) x I> hoặc Vô hiệu.
   + Thời gian tác động: t>> = tức thời
- Kích thước (h x w x d): 96 x 96 x 110 mm
              3,050,000
bàng giá relay mikro MK234a
 - Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn
- Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
- Lập trình giá trị cài đặt
- Dòng dịnh mức : 5A ; Nguồn cung cấp : 198 đến 265 V AC- Reset bằng tay hoặc tự động ; 2 tiếp điểm ngõ ra có thể lập trình
- Ghi lại giá trị sự cố trước đó (3 giá trị gần nhất).
- Cài đặt mức tác động thấp (Low-set):
   + Dòng quá tải: I> = 0.5A - 6A (tức là 10% đến 120%).
   + Thời gian tác động: Xác định (DT); t> = 0.05s - 99s.
- Cài đặt mức tác động cao (High-set):
   + Dòng ngắn mạch: I>> = 0.5A - 99.9A (tức là 10%-1998%) hoặc Vô hiệu.
   + Thời gian tác động: xác định t>> = 0.05s - 2.5s.
- Kích thước (h x w x d): 96 x 96 x 110 mm
              4,700,000
mikro protect relay
 - Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn
- Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
- Lập trình giá trị cài đặt
- Dòng dịnh mức : 5A ; Nguồn cung cấp : 198 đến 265 V AC
- Reset bằng tay hoặc tự động ; 2 tiếp điểm ngõ ra có thể lập trình
- Ghi lại giá trị sự cố trước đó (3 giá trị gần nhất).
- Cài đặt mức tác động thấp (Low-set):
   + Dòng quá tải: I> = 0.5A - 6A (tức là 10% đến 120%).
   + Thời gian tác động: 5 IDMT, kt = 0.05 - 1.0 hoặc DT, t> = 0.05s - 99s.
- Cài đặt mức tác động cao (High-set):
   + Dòng ngắn mạch: I>> = 0.5A - 99.9A (tức là 10%-1998%) hoặc Vô hiệu.
   + Thời gian tác động: xác định t>> = 0.05s - 2.5s.
- Kích thước (h x w x d): 96 x 96 x 110 mm
              4,700,000
RƠ LE BẢO VỆ QUÁ DÒNG KẾT HỢP CHẠM ĐẤT
relay bảo vệ quá dòng kết hợp chạm đất mikro
 - Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn
- Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
- Cài đặt thông số bằng nút nhấn mềm
- Dòng dịnh mức : 5A .- Nguồn cung cấp : 198 đến 265 V AC
- Reset bằng tay hoặc tự động ; 2 tiếp điểm ngõ ra có thể lập trình
- Ghi lại giá trị sự cố trước đó.
- Cài đặt mức tác động thấp (Low-set) :
   + Dòng quá tải: I> = (0.5A - 10A) (tức là 10% đến 200%).
   + Dòng chạm đất: Io> = (0.1A - 5A) (tức là 2% đến 100%).
   + Thời gian tác động: 5 đặc tuyến dòng-thời gian (IDMT) với TM = 0.05 -1. Hoặc thời gian xác định t> = (0.05s - 99s).
- Cài đặt mức tác động cao (High-set):
   + Dòng ngắn mạch: I>> = (0.5A - 99.9A) ( tức là 10% đến 1998%) hoặc Vô hiệu.
   + Dòng chạm đất: Io>> = (0.1A - 50A) (tức là 2%-1000%) hoặc Vô hiệu.
   + Thời gian tác động: xác định t>> = (0.05s - 2.5s).
- Kích thước (h x w x d): 96 x 96 x 110 mm
              8,850,000
 - Có thể giao tiếp máy tính hoặc hệ thống SCADA qua cổng RS485 Modbus-RTU
- Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn
- Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
- Cài đặt thông số bằng nút nhấn mềm
- Dòng dịnh mức: In = 1A hoặc 5A ;
- Nguồn cung cấp: 85 đến 265 VAC hoặc 110 - 340V DC
- Reset bằng tay hoặc tự động ;
- 5 tiếp điểm ngõ ra có thể lập trình + 1 tiếp điểm sự cố (IRF contact)
- Ghi lại 9 giá trị sự cố trước đó.
- Ghi lại thời gian hoạt động.
- Bảo vệ sự cố máy cắt.
- Lập trình tín hiệu đầu vào với dãy điện áp : 18 - 265 V DC hoặc 85 - 265 V AC
- Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 60255 - 5, KEMA
- Cài đặt mức tác động thấp (Low-set) :
   + Dòng quá tải: I> = (0.1- 2.5) x In.
   + Dòng chạm đất: Io> = (0.05 - 1.0) x In.
   + Thời gian tác động: 4 đặc tuyến dòng-thời gian (IDMT) với TM = 0.05 -1. Hoặc thời gian xác định t> = (0s - 300s).
- Cài đặt mức tác động cao (High-set):
   + Dòng ngắn mạch: I>> = (0.1 - 40) x In.
   + Dòng chạm đất: Io>> = (0.05 - 10) x In.
   + Thời gian tác động: xác định t>> = (0s - 300s).
- Kích thước (h x w x d): 165 x 142 x 198 mm
            16,900,000
RƠ LE BẢO VỆ VỆ QUÁ DÒNG KẾT HỢP CHẠM ĐẤT
bảo vệ chạm đất mikro
 - Có thể giao tiếp máy tính hoặc hệ thống SCADA qua cổng RS485 Modbus-RTU hoặc RS232
- Màn hình hiển thị LCD
- Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
- Cài đặt thông số bằng nút nhấn mềm
- Dòng dịnh mức : In = 1A hoặc 5A ;
- Nguồn cung cấp : 85 đến 265 VAC hoặc 110 - 340V DC hoặc đặt hàng
- 4 tiếp điểm ngõ ra có thể lập trình + 1 tiếp điểm báo sự cố Relay (IRF contact)
- Ghi lại 50 mã sự cố, 250 mã sự kiện và 30 cảnh báo trước đó.
- Bảo vệ sự cố máy cắt
- Có 2 tín hiệu đầu vào riêng với điện áp: 20 - 380 V DC hoặc 50 - 270 V AC
- Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 60255 - 26,
- Cài đặt mức tác động thấp (Low-set) :
    + Dòng quá tải          : I> = (0.1- 25) x In.
    + Dòng chạm đất      : Io> = (0.02 - 2.0) x Ion.
    + Thời gian tác động : 5 đặc tuyến dòng-thời gian (IDMT) với TM = 0.01 -1. Hoặc thời gian xác định t> = (0s - 100s).
- Cài đặt mức tác động cao (High-set) :
    + Dòng quá tải : I>> = (0.5 - 40) x In.
    + Dòng chạm đất : Io>> = (0.01 - 10) x Ion.
    + Thời gian tác động : xác định t>> = (0s - 100s).
- Cài đặt mức quá tải cao nhất: I>>> = (0.5 - 40) x In; t>>> = (0s - 100s)
- Cài đặt quá tải nhiệt: Ithermal> = (0.1 - 3) x In; tthermal = (1m - 200m)
- Kích thước (h x w x d) : 165 x 142 x 198 mm
            18,200,000
RƠ LE BẢO VỆ CÔNG SUẤT NGƯỢC CHO MÁY PHÁT ĐIỆN

relay mikro RPR415
 - Chức năng bảo vệ Máy phát điện tránh công suất ngược từ Motor
- Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
- Cài đặt thông số bằng núm xoay. Kiểu gắn: Mặt tủ
- Dùng trong hệ thống 3 pha 4 dây. Nguồn cung cấp: 380/440VAC
- Kích thước (h x w x d) : 96 x 96 x 142 mm
              5,700,000
rơ le bảo vệ quá dòng kết hợp chạm đất
 - Chức năng bảo vệ Máy phát điện tránh công suất ngược từ Motor
- Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
- Cài đặt thông số bằng núm xoay. Kiểu gắn DIN Rail.
- Dùng trong hệ thống 3 pha 3 dây hoặc 3 pha 4 dây hoặc 1 pha. Điện áp nguồn cung cấp: 380/415Vpp hoặc 220/240Vpn
- Kích thước (h x w x d) : 45 x 71 x 70 mm
              5,900,000
RƠ LE BẢO VỆ ĐỘNG CƠ
bảo vệ động cơ chuyên dụng
 - Rơle SỐ đa chức năng bảo vệ Motor
- Hiển thị số bằng LED 7 đoạn
- Nguồn cung cấp : 85 - 265VAC hoặc 110 - 370VAC
- Lưu lại giá trị lỗi. Lập trình bằng nút nhấn mềm.
- Bảo vệ quá tải nhiệt: 1 - 40s
- Bảo vệ ngắn mạch: (2 - 12)*In/ Off; t = 0 - 25s
- Bảo vệ thấp dòng: (20 - 90%)*In/ Off: t = 0 - 60s
- Bảo vệ mất cân bằng pha: 10 - 50%/ Off; t = 0 - 25s
- Bảo vệ chạm đất: (10 - 60%)*In/ Off; t = 0 - 25s
- Bảo vệ mất pha, ngược pha: t ≤ 120ms
- Bảo vệ kẹt rotor: (2 - 12)*In/ Off: t = 0 - 60s
- Có 2 tiếp điểm ngõ ra
- Kích thước (h x w x d) : 96 x 96 x 110 mm
              8,750,000
RƠ LE BẢO VỆ ĐIỆN ÁP ( BẢO VỆ QUÁ ÁP - THẤP ÁP - MẤT PHA - ĐẢO PHA)
rơle mikro

 - Chức năng bảo vệ Mất pha và Ngược pha.
- Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
- Nguồn cung cấp : 400V AC (+/-20% )
- Gắn trên socket 11 chân tròn
- Kích thước (h x w x d) : 80 x 35 x 73 mm
                 850,000

MX200A - 380
 - Chức năng bảo vệ Quá áp, Thấp áp và Mất pha (3 pha hoặc 1 pha).
- Cài đặt thông số bằng núm xoay
- Nguồn cung cấp : 380VAC (+/-20%), 3 pha ; Hoặc 220VAC (+/-20%), 1 pha.
- Gắn trên socket 11 chân tròn
- Kích thước (h x w x d) : 80 x 35 x 73 mm
              1,100,000

MU 250-415
 - Chức năng bảo vệ điện áp đa tính năng như : Quá áp, Thấp áp , Mất pha, Cân bằng điện áp, Thứ tự pha .
- Hiển thị thông số điện áp và tần số bằng LED 7 đoạn
- Có 2 bộ tiếp điểm ngõ ra :
   + Tiếp điểm chính R1, có thể chỉnh thời gian khởi động 0-999s
   + Tiếp điểm R2 có thể lập trình tín hiệu Trip hoặc tín hiệu Pick-up
- Ghi lại giá trị lỗi
- Lập trình giá trị cài đặt
- Nguồn cung cấp : 380VAC(-25%) /415VAC(+20%), 3 pha.
- Gắn trên DIN rail
- Kích thước (h x w x d) : 85 x 71 x 70 mm
              2,400,000

MU 2300-240AD
 - Chức năng bảo vệ điện áp đa tính năng.
- Có thể giao tiếp máy tính hoặc hệ thống SCADA qua cổng RS485 Modbus-RTU
- Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn
- Nguồn cung cấp: 85 - 265 VAC hoặc 110 - 340 VDC
- Điện áp định mức đo lường đầu vào: 57 - 130 V, 50/60 HZ
- 5 tiếp điểm ngõ ra có thể lập trình + 1 tiếp điểm báo sự cố bên trong Rơle (IRF)
- Ghi lại 9 giá trị sự cố mỗi loại trước đó và ghi lại 60 mã sự kiện
- Lập trình tín hiệu đầu vào thứ 2 với dãy điện áp rộng: 85 - 265 V AC/DC
- Cài đặt mức tác động thấp áp :
  + Thấp áp mức thấp (U<) : 5 - 130 V ;
  + Thời gian tác động (tU<) : Xác định 0 - 600 sec ;
     Hoặc Nghịch đảo theo đặc tuyến với hệ số thời gian TMS : 0.5 - 100
  + Thấp áp mức cao (U<<) : 5 - 130 V ;
  + Thời gian tác động (tU<<) : Xác định 0 - 600 sec ;
- Cài đặt mức tác động quá áp :
  + Quá áp mức thấp (U>) : 5 - 200 V ;
  + Thời gian tác động (tU>) : Xác định 0 - 600 sec ;
     Hoặc Nghịch đảo theo đặc tuyến với hệ số thời gian TMS : 0.5 - 100
  + Quá áp mức cao (U>>) : 5 - 260V ;
  + Thời gian tác động (tU>>) : Xác định 0 - 600 sec ;
- Cài đặt mức tác động quá áp do rò :
  + Mức quá áp (Uo>) : 0.5 - 130 V ;
  + Thời gian tác động (tUo>) : Xác định 0 - 600 sec ;
     Hoặc Nghịch đảo theo đặc tuyến với hệ số thời gian TMS : 0.5 - 100
- Cài đặt mức tác động quá áp do ngược pha :
  + Mức quá áp (U2>) : 0.5 - 200 V ;
  + Thời gian tác động (tU2>) : Xác định 0 - 600 sec ;
     Hoặc Nghịch đảo theo đặc tuyến với hệ số thời gian TMS : 0.5 - 100
- Kích thước (h x w x d) : 165 x 142 x 198 mm
            23,600,000
BẢNG ĐÈN BÁO LẬP TRÌNH

AN 112
 - Chức năng hiển thị cảnh báo cho các hệ thống báo động
- 12 cửa sổ /kênh cảnh báo
- 11 trình tự cảnh báo theo tiêu chuẩn ISA-18.1
- Mỗi kênh cảnh báo có thể lập trình bằng nút nhấn hoặc từ máy tính
- Giao tiếp từ xa bằng cổng RS232 hoặc RS485 Modbus-RTU
- Nguồn cung cấp 30V DC hoặc 110V DC
- Kích thước (h x w x d) : 157 x 237 x 132 mm
            19,700,000
AN 120
 - Chức năng hiển thị cảnh báo cho các hệ thống báo động
- 20 cửa sổ /kênh cảnh báo
- 11 trình tự cảnh báo theo tiêu chuẩn ISA-18.1
- Mỗi kênh cảnh báo có thể lập trình bằng nút nhấn hoặc từ máy tính
- Giao tiếp từ xa bằng cổng RS232 hoặc RS485 Modbus-RTU
- Nguồn cung cấp 30V DC hoặc 110V DC
- Kích thước (h x w x d) : 217 x 237 x 132 mm
            28,300,000
AN 128
 - Chức năng hiển thị cảnh báo cho các hệ thống báo động
- 28 cửa sổ /kênh cảnh báo
- 11 trình tự cảnh báo theo tiêu chuẩn ISA-18.1
- Mỗi kênh cảnh báo có thể lập trình bằng nút nhấn hoặc từ máy tính
- Giao tiếp từ xa bằng cổng RS232 hoặc RS485 Modbus-RTU
- Nguồn cung cấp 30V DC hoặc 110V DC
- Kích thước (h x w x d) : 277 x 237 x 132 mm
            35,600,000
RƠ LE BẢO VỆ ĐIỆN ÁP CHUYÊN DỤNG

MU 350-415
 - Chức năng bảo vệ điện áp đa tính năng như : Quá áp, Thấp áp , Mất pha, Cân bằng điện áp, Thứ tự pha .
- Hiển thị thông số điện áp và tần số bằng LED 7 đoạn
- Có 2 bộ tiếp điểm ngõ ra :
   + Tiếp điểm chính R1, có thể chỉnh thời gian khởi động 0-999s
   + Tiếp điểm R2 có thể lập trình tín hiệu Trip hoặc tín hiệu Pick-up
- Ghi lại giá trị lỗi
- Lập trình giá trị cài đặt
- Nguồn cung cấp : 380VAC(-25%) /415VAC(+20%), 3 pha.
- Gắn trên mặt tủ
- Kích thước (h x w x d) : 96 x 96 x 90 mm
              2,950,000

MX 210-415V
 - Chức năng bảo vệ điện áp đa tính năng như : Quá áp, Thấp áp , Mất pha, Thứ tự pha .
- Dùng trong hệ thống 1 pha, 3 pha
- Báo trạng thái hoạt động bằng LED.
- Lập trình giá trị cài đặt
- Nguồn cung cấp : 380VAC(-25%) /415VAC(+20%), 3 pha; 220VAC (-25%) /240VAC(+20%), 1 pha.
- Gắn trên DIN rail
- Kích thước (h x w x d) : 85 x 71 x 70 mm
              1,500,000

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Điện Thoại Để Được Tư Vấn Tốt Nhất

Hotline: 090.560.266